inexLED

FAQ

Pytania i odpowiedzi

W tym miejscu postaramy się udzielać na bieżąco odpowiedzi na często powtarzające się pytania oraz wyjaśniać wszelkie niejasności dotyczące ekranów LED oraz technologii z nimi związanych.

Co to jest pixel pitch ?

Pixel pitch można by najprościej określić rozdzielczością modułu LED. Parametr ten określa jaka jest odległość (wyrażona w mm) pomiędzy pojedynczymi diodami ekranu LED. Im niższa jest wartość tego parametru, tym ekran będzie wyświetlał ostrzejszy obraz. 

Większa gęstość pikseli oznacza, iż na mniejszej powierzchni ekranu znajduje się więcej elementów odpowiedzialnych za generowanie obrazu. 

Pixel pitch (pp) determinuje to jak bardzo szczegółowy będzie obraz wyświetlany na ekranie. Obrazowo można to ująć w następujący sposób: kiedy porównamy dwa ekrany LED o tej samej wielkości, ale o różnym pixel pitch, okaże się, że ekran o niższym pp będzie miał większą rozdzielczość faktyczną.

Dla przykładu:
Ekran P3 o rozmiarze 320 cm na 208 cm będzie miał rozdzielczość 1040 x 676 pikseli i łącznie 703.040 pikseli na całym ekranie.
Ekran P4 o rozmiarze 320 cm na 208 cm będzie miał rozdzielczość 800 x 520 pikseli i łącznie 416.000 pikseli na całym ekranie.

Jak widać na powyższym przykładzie ekran o pikselu P3 ma blisko dwa razy więcej pikseli niż ekran P4, co w oczywisty sposób przekłada się na jakość obrazu.

Poniżej przedstawiamy w poglądowy sposób różnicę pomiędzy przykładowymi ekranami opisanymi w przykładzie:

Czym jest częstotliwość odświeżania?

Bardzo ważnym, choć niejednokrotnie całkowicie pomijanym, parametrem jest częstotliwość odświeżania ekranu. Parametr ten określa jak często odświeżany jest obraz wyświetlany na ekranie. Im wyższa wartość, tym obraz mniej męczy wzrok osoby oglądającej przekaz. Parametrem gwarantującym optymalny odbiór treści jest częstotliwość nie mniejsza niż 1920 Hz. Zatem należy pamiętać, aby dokonując wyboru rozwiązania mieć na uwadze także ten parametr. 

Czy możliwe jest wykonanie totemu LED w innym rozmiarze niż standardowe?

Tak jak najbardziej, nasza firma wykonuje ekrany, w tym także totemy, w dowolnym wymaganym przez Klienta rozmiarze. Zamawiający może wybrać dowolny rozmiar, jak również rozdzielczość modułów. Jako, iż specjalizujemy się w pełnej customizacji naszych produktów, każdorazowo ustalamy wszystkie szczegóły i wymagania wraz z naszym Klientem. 

Jaki pixel pitch jest dla mnie najlepszy?

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, albowiem jest kilka dość istotnych czynników wpływających na dobór rozdzielczości modułu. Aby dobrać odpowiedni raster diody należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań.

Pierwsze i najważniejsze pytanie brzmi – ekran wewnętrzny czy zewnętrzny?

To zasadnicza kwestia, ponieważ w większości przypadków będzie to główny czynnik determinujący nasz wybór. W przypadku ekranów zewnętrznych obraz będzie oglądany zazwyczaj ze znacznej odległości, dlatego nie ma zazwyczaj potrzeby stosowania bardzo gęstych pikseli. Jeśli jednak nasz ekran będzie relatywnie niewielki, zaś odległość z jakiej będą na niego patrzyli oglądający, będzie niewielka (4-5 m) lub mniejsza, trzeba będzie zastanowić się nad nieco większą gęstością modułów LED.
Podobnie rzecz się ma w przypadku ekranów wewnętrznych. Istotny jest rozmiar ekranu i odległość obserwacji.

Przyjęło się, że pixel pitch wskazuje optymalną odległość od ekranu wyrażoną w metrach. Tak dla ekranu P2 będą to 2 m, a dla P3 będą to 3 m, zaś dla P8 to 8 m. W większości przypadków taki szacunek jest właściwy, niemniej należy pamiętać, że niekiedy zastosowanie zbyt dużego piksela może popsuć efekt końcowy, nawet jeśli ekran będziemy oglądać z odległości większej niż dedykowana dla danego typu modułu.

Wiemy już zatem, że musimy na wstępie określić: czy potrzebujemy ekranu wewnętrznego, czy zewnętrznego oraz z jakiej odległości będzie oglądany nasz ekran.

Kolejne pytanie dotyczy tego, co zamierzamy wyświetlać przy użyciu naszego ekranu?

To jedno z istotniejszych pytań na jakie musimy sobie odpowiedzieć. Rodzaj wyświetlanych treści jest w tym przypadku bardzo istotny. Jeżeli bowiem głównym contentem wyświetlanym przez nasz ekran będą grafiki, czy pliki wideo bez drobnych detali, czy też napisów, zaś ekran będzie miał na przykład 3x2m, niecelowym byłoby stosowanie modułów pixel pitch o pikselu mniejszym niż P2 dla ekranów wewnętrznych. Oczywiście można użyć także modułów o większej gęstości ale będzie to działanie nieopłacalne pod względem ekonomicznym.

W przypadku ekranów zewnętrznych stosujemy analogiczną zasadę, co do rodzaju treści: drobne szczegóły zawsze wymagają większej rozdzielczości.

Podsumowując zatem, aby właściwie dobrać rozdzielczość modułu musimy określić poniższe parametry:
–  ekran wewnętrzny, czy zewnętrzny
– z jakiej odległości będzie oglądany nasz przekaz
–  jakiej wielkości będzie nasz ekran
– jakiego rodzaju treści będziemy wyświetlać na ekranie.

Dla przykładu rozważymy jeden z rzeczywistych projektów.

Założenia dla ekranu:
– ekran zainstalowany na ścianie recepcji biura
– odległość średnia oglądających 3-4 m lub więcej
– oczekiwany rozmiar – szerokość 4-5 m, wysokość około 2m
– ekran będzie służył wyświetlaniu grafik bez dużej ilości drobnych detali oraz filmów (tematyka różnorodna).

Na podstawie powyższych parametrów z powodzeniem możemy zastosować moduły P3 i byłby to optymalny wybór. Dla wersji budżetowej moduły P4 także byłyby wystarczające, jednakże w tym przypadku Klientowi bardzo zależało na doskonałej jakości obrazie i efektowi WOW, zatem zaproponowaliśmy wybór pomiędzy P3, a P2.5

Finalnie Klient rozważał dwie opcje:

Ekran P3 w rozmiarze 480 cm x 192 cm i rozdzielczości 1600×640 pixeli.
Ekran P2.5 w rozmiarze 480 cm x 192 cm i rozdzielczości 1920×768 pixeli.

Po analizie wszystkich aspektów oraz wizycie w naszej firmie Klient wybrał ekran P2.5.